Polityka Prywatności

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzamy Twoje dane w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa. Jedną z kluczowych zasad przyjętych w tych ramach prawnych jest przejrzystość, dlatego przygotowaliśmy niniejszy dokument, za pomocą którego chcemy Cię poinformować, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami w związku z naszymi produktami i usługami świadczonymi poprzez naszą stronę internetową.

 

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

 

Administratorem danych osobowych jest Overseas Trading Limited Sp z o.o. Oddział w Polsce, , z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566870, NIP: 1070033548, REGON: 362060680), będąca właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pa-ko.shop.pl.

Możesz kontaktować się z nami mailowo pod adresem info@pa-ko.shop.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, masz zatem kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazujesz. Na przykład, otrzymujemy od Ciebie następujące informacje:

• Kiedy tworzysz konto w sklepie PA-KO.shop, przesyłasz nam swój adres e-mail, imię i nazwisko;

• Po utworzeniu konta, możesz dodać dodatkowe informacje do swojej osobistej strony (Moje konto) w sklepie PA-KO.shop, takie jak: płeć, numer telefonu komórkowego, alternatywny nr. telefonu, data urodzenia, adres dostawy, alternatywny adres dostawy, NIP, nazwę firmy

 • Składając zamówienie, podajesz nam informacje takie jak: zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu.

Oferujemy również możliwość zarejestrowania się w sklepie PA-KO.shop za pośrednictwem konta Facebook lub Google. Po wybraniu jednej z tych możliwości zostaniesz przekierowany na stronę Facebook Admin / Google LLC, gdzie zostaniesz poinformowany o przekazaniu Twoich danych do PA-KO.shop. Z polityką prywatności firm Facebook i Google możesz się zapoznać, korzystając z odnośników:
https://www.facebook.com/about/privacy

https://policies.google.com/privacy

 
Jakie są cele i podstawy przetwarzania
Wykorzystamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • Tworzenie i zarządzanie kontem w w sklepie PA-KO.shop

 • Przetwarzanie zamówień, w tym obsługa, weryfikacja, wysyłka towarów i wystawianie faktur;

 • Obsługa anulacji zamówień i rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z zamówieniem, z zakupionymi towarami lub usługami;

 • Zwrot towarów zgodnie z przepisami prawa;

 • Zwrot wartości towarów zgodnie z przepisami prawa;

 • Udzielanie finansowania za pośrednictwem rat mbank

Przetwarzanie Twoich danych osobowych do tych celów jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy między PA-KO.shop a Tobą. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.

2. Do celów marketingowych

Chcemy informować Cię o najlepszych ofertach dla produktów, które Cię interesują. Oznacza to,że możemy przesyłać Ci ogólne i tematyczne biuletyny za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (e-mail/SMS/webpush/ itp.), informacje o podobnych lub uzupełniających produktach do tych, które zakupiłeś lub których zakupem byłeś zainteresowany, i inne podobne komunikaty handlowe, a także wyświetlać spersonalizowane rekomendacje na stronie internetowej. Aby móc dostarczyć interesujących dla Ciebie informacji możemy wykorzystać dane o Twoim zachowaniu zakupowym (np. produkty oglądane/dodane do listy życzeń/zakupione) w celu utworzenia profilu. Zawsze zapewniamy, że takie przetwarzanie odbywa się z poszanowaniem Twoich praw i wolności, a decyzje podjęte na tej podstawie nie mają żadnego skutku prawnego i nie wpływają na Ciebie  w żaden inny podobny sposób w znaczącym stopniu.

Uzależniamy naszą komunikację marketingową od Twoje uprzedniej zgody. Możesz zmienić zdanie
i wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie poprzez Zmianę ustawień konta klienta.
W niektórych sytuacjach możemy opierać nasze działania marketingowe na naszym uzasadnionym interesie, polegającym na promowaniu i rozwijaniu naszej działalności handlowej. W każdej sytuacji, w której wykorzystujemy informacje o Tobie dla naszego uzasadnionego interesu, dbamy i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje podstawowe prawa i wolności nie zostaną naruszone. Możesz jednakże w dowolnej chwili, w sposób opisany powyżej, zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, a my odpowiemy na Twoje żądanie tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

 

Z zasady przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki masz konto w sklepie PA-KO.shop. W dowolnym momencie możesz zażądać od nas usunięcia informacji lub zamknięcia konta, a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta,w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

W zależności od przypadku możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:
• dostawcy usług kurierskich;
• dostawcy usług płatniczych/bankowych;
• dostawcy usług marketingowych/telemarketingowych;
• dostawcy usług badania rynku;
• towarzystwa ubezpieczeniowe;
• dostawcy usług informatycznych;
• operatora IdoSell Shop IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin
• biura księgowego

 

Jakie są Twoje Prawa

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawić wszelkie błędy w naszych plikach, i/lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu. Możesz również skorzystać  z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia.

 

Skargi  

Masz prawo do składania skarg do organu nadzorczego w sprawie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. W Polsce dane kontaktowe organu nadzorczego ds. ochrony danych są następujące:

Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę w Polsce przejmie Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel